O stronie Archivarius.pl

Prawidłowe zarządzanie dokumentacją zapewnia nam bezpieczeństwo i stabilność, a zarazem często jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie zmienia to faktu, że obieg dokumentów może stanowić znaczące wyzwanie, biorąc pod uwagę konieczność pogodzenia wymogów kancelaryjnych i archiwizacyjnych z terminami i priorytetami, które wynikają ze specyfiki naszych stanowisk.

Chciałbym poprzez stronę Archivarius.pl oraz prowadzone przeze mnie szkolenia i konsultacje służyć pomocą w dobrym zarządzaniu dokumentacją zarówno w całej instytucji, jak i na poszczególnych stanowiskach tj. w kancelarii, sekretariacie, archiwum lub składnicy akt oraz na stanowiskach dyrektora, kierownika czy specjalisty. 

Ta strona może być przydatna dla archiwistów, ale dedykuję ją również tym osobom, które nie uczestniczyły w specjalnych kursach i szkoleniach kancelaryjno-archiwalnych. Zdaję sobie sprawę, że dla tych osób obowiązki, związane z obiegiem dokumentów czy archiwizacją mogą wydawać się dosyć zawiłe i żmudne. Mam nadzieję, że dzięki tej stronie oraz prowadzonym przeze mnie szkoleniom i konsultacjom obieg dokumentów będzie bardziej przyjazny.


Zapraszam do współpracy i korzystania ze strony archivarius.pl.

 

Rafał Przech

Archivarius.pl 

 

NOTKA BIOGRAFICZNA

 

Rafał Przech w 2001 r. ukończył studia z historii z przygotowaniem archiwalnym i pedagogicznym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od kilkunastu lat pracuje w administracji publicznej na różnych stanowiskach. Pozwoliło to na zdobycie doświadczenia w zakresie funkcjonowania całego obiegu dokumentów, czyli od wpływu pisma, poprzez obieg na stanowiskach kierowniczych i merytorycznych, aż po archiwizację.

Przez ponad 10 lat pracował w urzędzie na stanowiskach, związanych z komunikacją społeczną i dostępem do informacji publicznej. W tym okresie brał udział w tworzeniu systemów rejestracji obiegu dokumentów i strony podmiotowej BIP.

Następnie od 2012 r. przez pięć lat kierował oddziałem odpowiedzialnym za rejestrację korespondencji i obsługę klienta. Uczestniczył we wdrożeniu systemu EZD oraz w analizie obiegu dokumentów w ramach unijnego projektu „Procesy, cele, kompetencje”.

Od stycznia 2017 r. jest kierownikiem oddziału zarządzania dokumentacją, w którym znajdują się: archiwum zakładowe, kancelaria główna i punkt obsługi klienta z biurem podawczym.

Ponadto od grudnia 2018 r. realizuje zlecenia w zakresie usług archiwistycznych w innych instytucjach, np. szkołach.

Doświadczenia zebrane na wszystkich etapach obiegu dokumentów, wykorzystuje przygotowując szkolenia z zakresu zarządzania dokumentacją dostosowane do specyfiki różnych instytucji oraz poszczególnych typów stanowisk.

Interesuje się doskonaleniem systemów obiegu dokumentów, digitalizacją i rozwojem e-usług. Jego zawodowym celem jest poszukiwanie rozwiązań, ułatwiających zarządzanie dokumentacją na wszystkich typach stanowisk, czyli od momentu wszczęcia sprawy aż po archiwizację.